سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/4/4
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1529885905
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 کولر سلولزی انرژی EC0280 3,030,000 3,030,000
جمع کل (ریال):   3,030,000