سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1395/12/5
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1487816652
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 بهارساز 680 47,250,000 47,250,000
جمع کل (ریال):   47,250,000