سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/2/1
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1524324977
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 بهارساز GM0680 53,000,000 53,000,000
جمع کل (ریال):   53,000,000