سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/5/31
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1503386601
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 بهارساز 680 47,250,000 47,250,000
جمع کل (ریال):   47,250,000