سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/1/10
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1490834614
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 بخاری کارگاهی450 10,080,000 10,080,000
جمع کل (ریال):   10,080,000