سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/11/29
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1518935498
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 بخاری کارگاهی460 10,850,000 10,850,000
جمع کل (ریال):   10,850,000