سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/6/28
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1505846567
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 کوره هوای گرم گازوئیلی 3000 136,500,000 136,500,000
جمع کل (ریال):   136,500,000