سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/11/29
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1518935115
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 هیتر گازی 625 21,000,000 21,000,000
جمع کل (ریال):   21,000,000